• Švenčionėlių socialinių paslaugų centras
 • Švenčionėlių socialinių paslaugų centras
 • Švenčionėlių socialinių paslaugų centras

NAUJIENOS

APIE MUS

Švenčionėlių socialinių paslaugų centras yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga veiklą pradėjusi 2014-01-01.

Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą sudaro struktūriniai padaliniai:

 • VAIKŲ GLOBOS NAMAI;
 • GRUPINIO GYVENIMO NAMAI;
 • VAIKŲ DIENOS CENTRAS;
 • SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI;
 • PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA;
 • PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ NAMUOSE, TARNYBA;
 • DIENOS CENTRAS ŽMONĖMS SU NEGALIA;
 • GLOBOS CENTRAS.

Švenčionėlių socialinių paslaugų centro vizija misija, tikslas, uždaviniai:

Vizija – būti modernia, aukštos kompetencijos, atvira bendruomenei įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas įvairioms socialinėms grupėms, kuriančia socialinę gerovę, siekiančia padėti paslaugų gavėjams pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Misija – teikti socialines paslaugas Švenčionių rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtiniausius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius ir Centro galimybes.
 2. Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje.
 3. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas priartinant prie asmens (šeimos) gyvenamosios vietos.