ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius
 • ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius

  Švenčionėlių socialinių paslaugų Globos centro kontaktai:

  Globos centras Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., LT-18222
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. 8 640 61825
  Mob. 8 640 81449
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com

  Darbo laikas:
  Pirmadienis: 07.45 – 16.45
  Antradienis: 07.45 – 16.45
  Trečiadienis: 07.45 – 16.45
  Ketvirtadienis: 07.45 – 16.45
  Penktadienis: 07.45 – 15.30
  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45

  Mokymų ir savipagalbos grupių susitikimų laikas derinamas individualiai ir skelbiamas svetainėje.

  Socialinė darbuotoja (atestuota darbuotoja) – JOLANTA ZAJANČKOVSKAJA
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 617 29626
  El. p. jolanta.z73@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (atestuota darbuotoja) – JOLITA MOROZIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 601 46335
  El. p. jolmodmir@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) – NEIMANTĖ MILOŠEVSKĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 629 18299
  El. p. neimantedz@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) – RAIMONDA KUNIGĖNIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 606 77907
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja – LINA RODEVIČIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 616 84162
  El. p. linarodeviciene@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Psichologas – VLADIMIR LOGINOV
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 640 58043
  El. p. Wolodialog@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Tikslas – mažinti globos namuose augančių vaikų skaičių, suteikiant jiems galimybę augti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeimose.
   
   
   Uždaviniai:
  • vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą, atranką bei konsultavimą;
  • teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas;
  • perduoti  pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį  likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui;
  • atlikti  budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • teikti ir organizuoti  socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui,  taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
  • informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais.

  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai vykdomi pagal  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa).

  PASLAUGOS

  Bendrosios paslaugos:

  • informavimas,
  • konsultavimas,
  • tarpininkavimas ir atstovavimas.

  Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

  • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir  įvaikintojams.
  • informavimas;
  • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
  • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
  • savitarpio paramos grupių organizavimas;
  • kitos paslaugos.

  Veiklą vykdo socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

  Globos centre nuo 2019-01-01 vykdomas  projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimasbei prieinamumo plėtra“.

  Globos centro veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimas vykdomas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos  priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232 sprendimu „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau

  Globos centre dirba: 2 socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), 2 socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai), 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas.

Apie mus

Direktorius
MIROSLAVAS LAZDINIS

Tel. (8 387) 33 205
Mob. tel. (8 630) 44003
El. p. spc.svencioneliai@gmail.com

Buveinės adresas:
Vilniaus g. 130, LT-18222
Švenčionėliai, Švenčionių r. sav.
Kodas 303212552
Tel. (8 387) 31 318
El. p. spc.vaikugloba@gmail.com

Darbo laikas:
I-IV 7.45 val. – 16.45 val.
V 7.45 val. – 15.30 val.
Pietų pertrauka:
12.00 val. – 12.45 val.
Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

Darbo dienomis pirmadienį - ketvirtadienį nuo 16.45 iki 7.45, penktadienį nuo 15.30, poilsio, šventinėmis dienomis skambinti Mob. tel. Nr. +370 640 64761

Švenčionėlių socialinių paslaugų centras yra Švenčionių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga veiklą pradėjusi 2014-01-01.

Švenčionėlių socialinių paslaugų centrą sudaro struktūriniai padaliniai:

 • VAIKŲ GLOBOS NAMAI;
 • GRUPINIO GYVENIMO NAMAI;
 • VAIKŲ DIENOS CENTRAS;
 • SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI;
 • PARAMOS ŠEIMAI TARNYBA;
 • PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ NAMUOSE, TARNYBA;
 • DIENOS CENTRAS ŽMONĖMS SU NEGALIA;
 • GLOBOS CENTRAS.

Švenčionėlių socialinių paslaugų centro vizija misija, tikslas, uždaviniai:

Vizija – būti modernia, aukštos kompetencijos, atvira bendruomenei įstaiga, teikiančia kokybiškas socialines paslaugas įvairioms socialinėms grupėms, kuriančia socialinę gerovę, siekiančia padėti paslaugų gavėjams pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę.

Misija – teikti socialines paslaugas Švenčionių rajono gyventojams, kurie negali savarankiškai rūpintis savo asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir kuriems būtina pagalba, tenkinant jų būtiniausius poreikius bei sprendžiant socialines problemas.

Tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Uždaviniai:

 1. Organizuoti ir teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime, atsižvelgiant į asmens (šeimos) poreikius ir Centro galimybes.
 2. Įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas ir projektus savivaldybės teritorijoje.
 3. Plėtoti socialinių paslaugų tinklą bendruomenėje, socialines paslaugas priartinant prie asmens (šeimos) gyvenamosios vietos.