ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius
 • ŠVENČIONĖLIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRAS VYKDO PROJEKTĄ NUO 2019 M. SAUSIO MĖN. 1 D. IKI 2021 M. GRUODŽIO 31 D.

  „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-000, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis.

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
  A.Vivulskio g. 13, 03221 Vilnius

  Švenčionėlių socialinių paslaugų Globos centro kontaktai:

  Globos centras Vilniaus g. 130, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav., LT-18222
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. 8 640 61825
  Mob. 8 640 81449
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com

  Darbo laikas:
  Pirmadienis: 07.45 – 16.45
  Antradienis: 07.45 – 16.45
  Trečiadienis: 07.45 – 16.45
  Ketvirtadienis: 07.45 – 16.45
  Penktadienis: 07.45 – 15.30
  Pietų pertrauka: 12.00 – 12.45

  Mokymų ir savipagalbos grupių susitikimų laikas derinamas individualiai ir skelbiamas svetainėje.

  Socialinė darbuotoja (atestuota darbuotoja) – JOLANTA ZAJANČKOVSKAJA
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 617 29626
  El. p. jolanta.z73@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (atestuota darbuotoja) – JOLITA MOROZIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 601 46335
  El. p. jolmodmir@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja (globos koordinatorė) – RAIMONDA KUNIGĖNIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 606 77907
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Socialinė darbuotoja – LINA RODEVIČIENĖ
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 616 84162
  El. p. linarodeviciene@gmail.com
  El. p. sspc.globoscentras@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Psichologas – VLADIMIR LOGINOV
  Tel. (8 387) 31 318
  Mob. tel. 8 640 58043
  El. p. Wolodialog@gmail.com
  El. p. spc.vaikugloba@gmail.com
   
  Tikslas – mažinti globos namuose augančių vaikų skaičių, suteikiant jiems galimybę augti globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų ar įtėvių šeimose.
   
   
   Uždaviniai:
  • vykdyti globėjų (rūpintojų), įtėvių ir budinčių globotojų paiešką, jų rengimą, atranką bei konsultavimą;
  • teikti pagalbos globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams paslaugas;
  • perduoti  pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį  likusį be tėvų globos vaiką, socialinės rizikos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui;
  • atlikti  budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros kokybės vertinimą;
  • teikti ir organizuoti  socialines paslaugas bei kitą pagalbą pagal poreikį vaikui ir budinčiam globotojui,  taip pat kitokią pagalbą vaiko tėvams, siekiant grąžinti vaiką į šeimą;
  • informuoti ir šviesti visuomenę vaiko globos (rūpybos) ir įvaikinimo klausimais.

  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymai vykdomi pagal  Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa).

  PASLAUGOS

  Bendrosios paslaugos:

  • informavimas,
  • konsultavimas,
  • tarpininkavimas ir atstovavimas.

  Specialiosios socialinės priežiūros paslaugos:

  • Pagalba globėjams (rūpintojams) ir  įvaikintojams.
  • informavimas;
  • konsultavimas (įskaitant tęstinį);
  • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinį);
  • savitarpio paramos grupių organizavimas;
  • kitos paslaugos.

  Veiklą vykdo socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), turintys teisę vykdyti asmenų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką patikrinimą ir teikti išvadas apie pasirengimą tapti globėjais (rūpintojais) ar įtėviais.

  Globos centre nuo 2019-01-01 vykdomas  projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimasbei prieinamumo plėtra“.

  Globos centro veikla ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimas vykdomas, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-136 „Dėl Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos  priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Globos centro veiklos  ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu, Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. T-232 sprendimu „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Švenčionių rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Plačiau

  Globos centre dirba: 2 socialiniai darbuotojai (atestuoti darbuotojai), 1 socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), 1 socialinis darbuotojas, 1 psichologas.

Veikla

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos – peržiūrėti

Viešieji pirkimai
Viešųjų pirkimų taisyklės
2018 metų viešųjų pirkimų planas
2018 metų viešųjų pirkimų planas papildymas
2019 metų viešųjų pirkimų planas
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

Darbo tvarkos taisyklės
Peržiūrėti darbo tvarkos taisykles

Švenčionėlių socialinių paslaugų centro nuostatai
Peržiūrėti Švenčionėlių socialinių paslaugų centro nuostatus

Švenčionėlių socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos planas
Peržiūrėti Švenčionėlių socialinių paslaugų centro 2018 metų veiklos planą

Švenčionėlių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos planas
Peržiūrėti Švenčionėlių socialinių paslaugų centro 2019 metų veiklos planą

Licencijos
Peržiūrėti licencijas

Švenčionėlių socialinių paslaugų centro etikos kodeksas
Peržiūrėti Švenčionėlių socialinių paslaugų centro etikos kodeksą

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai nuo 2014 m. iki 2017 m.
http://www.svencionys.lt/lit/Savivaldybes_biudzetiniu_istaigu_ataskaitos/6120

2018 m. I ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2018 m. III ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2018 m. IV ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. I ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2019 m. II ketvirtis
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos

2019 m. I ketvirtis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2019 m. II ketvirtis
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Finansinių ataskaitų rinkiniai nuo 2014 m. iki 2017 m.
http://www.svencionys.lt/lit/Savivaldybes_biudzetiniu_istaigu_ataskaitos/6122

2018 m. I ketvirtis
Finansinės ataskaitos

2018 m. II ketvirtis
Finansinės ataskaitos

2018 m. III ketvirtis
Finansinės ataskaitos

2018 m. IV ketvirtis
Finansinės ataskaitos

2019 m. I ketvirtis
Finansinės ataskaitos

2019 m. II ketvirtis
Finansinės ataskaitos

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija
2019-2021 metų korupcijos prevencijos programa
2019-2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Duomenų apsaugos pareigūnas

Duomenų apsaugos pareigūnas – peržiūrėti

Pranešėjų apsauga

Pranešėjų apsauga – peržiūrėti

Veiklos ataskaitos

2018 metų veiklos ataskaita – peržiūrėti

Reorganizuojamos įstaigos finansinės ir biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (2019 08 31), parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi,  pagal sprendimo likviduoti ar reorganizuoti viešojo sektoriaus subjektą priėmimo dienos duomenis.
Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2019 08 31
Sąmatos vykdymo ataskaita 2019 08 31
Finansinės buklės ataskaita 2019 08 31
20 VSAFAS 4 priedas 2019 08 31